Reklamacje

1. napeddobramy.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.
2. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta na piśmie. Formularz reklamacyjny znajduje się na www.napeddobramy.pl
Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:
- imię i nazwisko,
- adres do korespondencji,
- adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- datę nabycia towaru,
- rodzaj reklamowanego towaru,
- dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
- żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
3. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu, uzupełnioną kartę gwarancyjną producenta oraz reklamowany przedmiot sprzedaży.
4. napeddobramy.pl rozpatruje i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
5. Klient nie będący konsumentem, poprzez akceptację niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi wg treści przepisu art. 558 Kodeksu cywilnego.